Risikovurdering af din afdeling

øger tryghed og sparer penge

I sommeren 2016 udbrød der en alvorlig og meget omfattende tagbrand i
Boligforeningen AAB´s afdeling 8-24 i København NV. Branden er den mest alvorlige skade på en af AAB´s ejendomme i lang tid, men den er samtidig en del af en kedelig tendens: Nemlig, at foreningen oplever en stigning i antallet af skader, som i sidste ende betyder, at din husleje stiger i takt med udgifterne til forsikringer.


Den udvikling skal vendes, og derfor vil der i det kommende år blive gennemført en risikovurdering af samtlige boligafdelinger, så det bliver tydeligt for alle, hvilke udfordringer, der bør fokuseres på for at minimere antallet af bygningsskader.

Alle afdelinger vil få besøg af teknikere, som sammen med afdelingens ejendomsfunktionærer eller bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå afdelingen for at finde gode såvel som dårlige eksempler på indretning og brug, der enten mindsker eller øger risikoen for skader”, fortæller Andreas Damm, byggechef i AAB og tilføjer:

”De første gennemgange af afdelinger er foretaget, og vi kan allerede nu se, at ulovlig rygning på loftet er et udbredt problem, som der skal gøres noget ved. Det var lige præcis det, der var årsag til tagbranden i afdeling 8-24, og med en fælles indsats, kan vi minimere risikoen for den type skader betragteligt”, siger Andreas Damm.

Han opfordrer til en mild grad af selvjustits, hvor du som beboer kontakter bestyrelsen eller en ejendomsfunktionær, hvis du oplever defekte installationer eller ulovlig adfærd som rygning på loftsrum, der udgør en sikkerhedsrisiko for både beboere og bygninger.

 

 
Rygning på lofter udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko og bør aldrig finde sted.

Stigende forsikringspræmier giver stigende husleje
Ud over, at det stigende antal skader kan udgøre et sikkerhedsproblem for beboerne, så er der også mange penge på spil. I løbet af de seneste år er AAB´s udgifter til forsikringer steget med cirka 30 procent. I 2017 betalte AAB cirka kr. 22 millioner i forsikringspræmie, og det beløb er steget til cirka kr. 28 millioner i 2018, så det er vigtigt, at der bliver gjort noget effektivt, så huslejen ikke stiger unødigt på grund af stigende udgifter til forsikringer.

”Her og nu er det et vigtigt arbejde, som har fokus på at øge sikkerheden og trygheden for beboerne i AAB´s ejendomme. Når det så er sagt, så er der også penge at spare for vores beboere, hvis det lykkes at nedbringe antallet af skader og dermed sænke forsikringspræmierne igen i de kommende år”, slutter Andreas Damm.

 

Defekte el-installationer
Finder du defekte el-installationer i din boligafdeling, bør du straks kontakte bestyrelsen eller en ejendomsfunktionær,
så problemet kan blive udbedret, og risikoen for ulykker minimeret.

Gennemgangen af den enkelte afdeling bliver sammenfattet i en fotorapport, som administrationen, ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelsen får adgang til. På den måde bliver det tydeligt, hvor der er udfordringer i forhold til sikkerhed og forebyggelse af skader, ligesom den vil indeholde forslag til forbedringer, som kan gennemføres på kort og lang sigt.