Opsigelse af din bolig

Når du flytter, skal du opsige din bolig skriftligt til os – også hvis du skal flytte til en anden bolig i AAB.

 

Tre måneders opsigelse

Når du opsiger din bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Hvis din opsigelse for eksempel skal gælde fra den 1. april, skal du opsige din bolig senest den 1. januar.

Hvis du i dette eksempel overskrider fristen og først indgiver opsigelsen den 2. januar, gælder opsigelsen først fra den 15. april.

Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen modtages hos os. Vil du være helt sikker på, at vi modtager din opsigelse rettidigt, kan du sende den på mail til teamudlejning@aab.dk eller aflevere den personligt i vores butik og få en datostemplet kvittering for modtagelsen.

Opsigelsen skal altid have en gyldig underskrift, uanset hvordan du vælger at aflevere den.

Fremvisning af din bolig

Du skal selv stå for at fremvise din bolig til de næste ansøgere på ventelisten.

Udover at fremvisningen er lovpligtig, er ansøgerne spændte på at se den bolig, de har fået tilbudt. Det er en vigtig forudsætning for, at de kan sige ja eller nej til boligtilbuddet. Det er derfor vigtigt, at du fremviser din boligen i forbindelse med din opsigelse.

Samtidig med at AAB sender dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse, vil du blive oplyst om et tidspunkt for fremvisning. Fremvisningstidspunktet vil typisk ligge 2-4 uger efter, at vi har modtaget din opsigelse.

Hvornår skal jeg være ude af boligen?

Du råder over din opsagte bolig frem til den 14. i måneden eller månedens sidste dag op til din fraflytning, afhængigt af din opsigelsesdato. Det skyldes, at AAB skal bruge 14 dage til vurdering og klargørelse af boligen.

Hvis du for eksempel har opsagt din bolig inden den 1. januar, så opsigelsen træder i kraft den 1. april, er din sidste dag i boligen den 14. marts. Det gælder, uanset hvor mange dage den pågældende måned har.

Denne frist for fraflytning gælder ikke i afdelinger, der benytter B-ordningen for vedligeholdelse. Langt størstedelen af AAB's boligafdelinger benytter dog A-ordningen, så den ovennævnte regel for fraflytning vil i langt de fleste tilfælde være den gældende.

Efter din fraflytning vil boligen blive vurderet og istandsat af AAB, så en ny lejer kan flytte ind. I eksemplet vil den nye lejer flytte ind den 1. april.

Du skal være opmærksom på at betale husleje for din opsagte bolig helt frem til den dag, hvor din opsigelse træder i kraft. I eksemplet ovenfor vil dette være den 1. april.

Opsigelsen af din bolig skal være skriftlig

Opsigelse af en bolig foregår altid skriftligt. Hvis du er gift eller samlevende, skal opsigelsen også underskrives af din ægtefælle eller partner.

For at vi kan behandle opsigelsen af din bolig, har vi brug for en række oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du benytter vores opsigelsesblanket, som du finder nedenfor:

Opsigelsesblanket

 

Klik på linket for at åbne blanketten, udfyld ansøgningen, udskriv den og send den til adressen, som er angivet nederst på blanketten.

Har du husket det hele?

Der er mange ting at holde rede på, når du opsiger din bolig. Find hjælp til at få overblikket nedenfor:

 

Checkliste ved opsigelse pdf

Læs mere om fraflytning

Læs mere om at bytte bolig i A.A.B.
Læs mere om regler for fremleje i A.A.B.